Media er for mange nordmenn den daglige kilden til informasjonsinnhenting og meningsytringer. Over 80% av nordmenn leser og oppdaterer seg på nyhetsbildet daglig. Det gir media stor definisjonsmakt, meningsmakt og politisk makt.

Nettverket Fornyelse ønsker å styrke den kristne stemmen i det sekulære mediebildet. Vi ønsker å sette positive mediesaker med kristent innhold på dagsorden – slik at synet på den kristne tro styrkes og ikke svekkes. Vi arbeider frimodig og strategisk for å nå vårt mål på ulike måter:

1Kontakt med media. Vi er på tilbudssiden overfor redaksjoner og journalister – og tilbyr tips, fagkunnskap og konstruktive tilbakemeldinger på mediesaker med kristent innhold.

2Til stede i mediebildet. Vi har etablert et medienettverk med mennesker som ønsker å være aktive i mediebildet på ulike måter. Vi er også drivkraften bak et skribentnettverk, der vi gir råd og tips til hvordan man kan få kristne synspunkter publisert i ulike mediekanaler.

3Økt engasjement. Vi tilbyr foredrag om dagens medievirkelighet til kristne, for å engasjere og stimulere kristne til økt media- og samfunnsengasjement.

Listen over er ikke uttømmende, men gir et innblikk i noen av våre arbeidsmetoder.