Siden Nettverket Fornyelse ble etablert har hundretusenvis av nordmenn blitt servert mediesaker vi har vært involvert i – med kristent innhold.

Gjennom ulike former for dialog og mediekontakt har vi fått innpass i flere av landets sekulære medier. Noen eksempler fra vårt arbeid er:

hukkVi har fått et av Norges største magasiner innen sin sjanger (200.000 faste lesere)
til å endre sin redaksjonelle profil, og redusere grovt språk og bildebruk.

hukkVi har satt forfulgte kristnes hverdag på dagsorden, og bidratt til ulike nyhetssaker om
kristnes situasjon i  blant annet Libya, Syria, Nigeria og Egypt.

hukkVi har bidratt til at nyhetssaker med sterke vitnesbyrd om troen på Jesus og
et liv etter døden har blitt formidlet i ulike norske medier.

hukkVi har fått flere medier til å korrigere skjev og uriktig formidling av kristne verdisaker i nyhetsdekningen (menneskeverd, ekteskapslov, Israel,m.m).

hukkVi har bidratt til nyhetssaker der kristent arbeid har blitt løftet fram som noe
positivt og nødvendig i Norge og utlandet.

Våre støttepartnere har fått og får løpende utfyllende informasjon om slike og andre saker, der vi har lykkes med å prege mediebildet.