HVA VI HAR FÅTT TIL?

Siden oppstarten vår i 2013 har det skjedd mye. Hundretusenvis av mennesker har blitt nådd gjennom våre ulike former for mediedialog.

Nedenfor finner du noen eksempler på nyhetssaker vi har vært involvert i – og som har blitt formidlet til nordmenn fra nord til sør – via internett, TV og avis.

På denne siden vil du også finne andre eksempler på hva vi har gjort opp i mot media. Dette viser ikke alt, men viser noe av hva vi er opptatt av og driver med.

SAKER I MEDIEBILDET.

Peke på Jesus

Vi har bidratt til at nyhetssaker med sterke vitnesbyrd om troen på Jesus og et liv etter døden har blitt formidlet i ulike norske medier.

Kristne verdisaker

Vi har fått flere medier til å korrigere skjev og uriktig formidling av kristne verdisaker i nyhetsdekningen (menneskeverd, rusmisbruk, ekteskapslov, abort, m.m).

Israel

Vi har kontaktet flere norske medier og bidratt til nyhetsinnhold som angår Israel, jøder og antisemittisme – for å stimulere til en sannferdig, rettferdig og balansert dekning.

Forfulgte kristne

Vi har satt forfulgte kristnes hverdag på dagsorden, og bidratt til ulike nyhetssaker om kristnes situasjon i  blant annet Libya, Syria, Irak, Nigeria og Egypt.

Etikk og språk

Vi har fått et av Norges største magasiner innen sin sjanger (200.000 faste lesere) til å endre sin redaksjonelle profil, og redusere grovt språk og bildebruk.

Kristen samfunnsdeltakelse

Vi har bidratt til nyhetssaker der kristent arbeid har blitt løftet fram som noe positivt og nødvendig i Norge og utlandet.

ANNET MEDIEARBEID.

Publisert debattinnlegg

Kristen tro og kristne verdier debatteres ofte i leserinnlegg og kronikker. Gjennom vår skribentgruppe har vi hjulpet kristne medieengasjerte med å publisere innlegg som har nådd titusenvis av lesere i aviser over hele landet.

Publisert medieomtale

Siden vår oppstart har vårt arbeid vært omtalt i flere medier flere ganger. Vi har også publisert synspunkter i media for å løfte frem viktigheten av kristent medieengasjement.

Gitt ut bøker

Vi har forfattet og gitt ut 3 bøker: “Medias makt & kristnes muligheter”, “Sosiale medier – Litt fakta & sånn” og “Gjennomslag i media”. Boken er tilgjengelig hos flere bokhandlere, og kan også handles på nett (www.bokogmedia.no)

Publisert ressursside

Vi har lansert nettsiden medietips.no. Dette er en nettside som tilbyr tips, råd og veiledning for kristne som ønsker å henvende seg til mediene.