HVA VI HAR FÅTT TIL?

Siden oppstarten vår i 2013 har det skjedd mye. Hundretusenvis av mennesker har blitt nådd gjennom våre ulike former for mediedialog.

Nedenfor finner du noen eksempler på nyhetssaker vi har vært involvert i – og som har blitt formidlet til nordmenn fra nord til sør – via internett, TV og avis.

På denne siden vil du også finne andre eksempler på hva vi har gjort opp i mot media. Dette viser ikke alt, men viser noe av hva vi er opptatt av og driver med.

SAKER I MEDIEBILDET.

Peke på Jesus

Vi har bidratt til at nyhetssaker med sterke vitnesbyrd om troen på Jesus og et liv etter døden har blitt formidlet i ulike norske medier.

Kristne verdisaker

Vi har fått flere medier til å korrigere skjev og uriktig formidling av kristne verdisaker i nyhetsdekningen (menneskeverd, rusmisbruk, ekteskapslov, abort, m.m).

Israel

Vi har kontaktet flere norske medier og bidratt til nyhetsinnhold som angår Israel, jøder og antisemittisme – for å stimulere til en sannferdig, rettferdig og balansert dekning.

Forfulgte kristne

Vi har satt forfulgte kristnes hverdag på dagsorden, og bidratt til ulike nyhetssaker om kristnes situasjon i  blant annet Libya, Syria, Irak, Nigeria og Egypt.

Etikk og språk

Vi har fått et av Norges største magasiner innen sin sjanger (200.000 faste lesere) til å endre sin redaksjonelle profil, og redusere grovt språk og bildebruk.

Kristen samfunnsdeltakelse

Vi har bidratt til nyhetssaker der kristent arbeid har blitt løftet fram som noe positivt og nødvendig i Norge og utlandet.

ANNET MEDIEARBEID.

Publisert debattinnlegg

Kristen tro og kristne verdier debatteres ofte i leserinnlegg og kronikker. Gjennom vår skribentgruppe har vi hjulpet kristne medieengasjerte med å publisere innlegg som har nådd titusenvis av lesere i aviser over hele landet.

Publisert medieomtale

Siden vår oppstart har vårt arbeid vært omtalt i flere medier flere ganger. Vi har også publisert synspunkter i media for å løfte frem viktigheten av kristent medieengasjement.

Publisert bok

Vi har forfattet og lansert boken “Medias makt & kristnes muligheter”. Boken ønsker å inspirere kristne menigheter og organisasjoner, men også enkeltpersoner, til å sende mediene gode nyhetstips med kristent innhold.

Publisert ressursside

Vi har lansert nettsiden medietips.no. Dette er en nettside som tilbyr tips, råd og veiledning for kristne som ønsker å henvende seg til mediene.

INTERESSERT I FLERE RESULTATER? BLI STØTTEPARTNER HER