SLIK JOBBER VI

Nettverket Fornyelse ønsker å styrke den kristne stemmen i det sekulære mediebildet. 

Vårt hovedfokus er mediearbeid opp i mot sekulære medier, og da i sær nyhetsleverandører. Vi ønsker å sette positive mediesaker med kristent innhold på dagsorden – slik at synet på den kristne tro styrkes og ikke svekkes. Over 80% av nordmenn leser og oppdaterer seg på nyhetsbildet daglig. Det gir media stor definisjonsmakt, meningsmakt og politisk makt. Her vil vi være en aktiv og frimodig aktør!

Vi vet at kristne – både enkeltpersoner, menigheter og organisasjoner – innehar mange spennende historier, erfaringer og meninger som kan berike mediebildet. Vi vil gjerne løfte disse fram til mediene, og inviterer deg som kristen med i arbeidet, for å lykkes. Kort sagt foregår vårt arbeid slik:

VI JOBBER AKTIVT FOR ØKT POSITIV DEKNINGEN AV KRISTEN TRO OG KRISTNE VERDIER I MEDIA.

Nettverket Fornyelses er på tilbudssiden overfor redaksjoner og journalister – og tilbyr tips, fagkunnskap og konstruktive tilbakemeldinger på mediesaker med kristent innhold.

Vi følger nyhetsstrømmen, og mediebildet generelt, for å kunne formidle kristne synspunkter i et ellers svært sekulært mediebilde. Gjennom aktiv dialog med mediene, har våre innspill medført påvirkning på mediesaker som har nådd hundretusenvis av nordmenn.

VI JOBBER AKTIVT FOR Å INSPIRERE KRISTNE TIL Å ENGASJERE SEG I MEDIEBILDET.

I tillegg til direkte mediekontakt, har vi i Nettverket Fornyelse et ønske om å inspirere kristne til et aktivt medieengasjement. Vi har derfor ulike ressurser tilgjengelig.

Gjennom vår nettside medietips.no kan kristne få råd, tips og hjelp i møte med mediene. Vi har utgitt en mediebok. Vi besøker kristne forsamlinger. Vi er drivkraften bak et medienettverk og skribentnettverk, og det stopper ikke der. Nysgjerrig eller interessert i mer info? Ta gjerne kontakt.