OPPSTART OG VISJON

Nettverket Fornyelse ble startet høsten 2013 og legger et klassisk bibelsyn til grunn for alt sitt arbeid. 

Bak organisasjonen står idealistiske unge mennesker, med arbeidserfaring og universitetsgrader innen kommunikasjonsstrategi, mediestrategi, grafisk design, dataprogrammering, økonomi, m.m.

Vår visjon er å bidra til at positive saker om kristen tro og klassiske kristne verdier settes på dagsorden i landets sekulære medier. Vi har tro på at et mediebilde preget av flere saker med et kristent innhold – vil kunne bidra til å formidle kunnskap, bygge ned fordommer og vekke til live menneskers interesse for den kristne tro.

MENNESKENE BAK.

DAGLIG LEDER

EIVIND HAALAND

Eivind er daglige leder i en 80% stilling.

Han er initiativtaker til organisasjonen og jobbet de 2 første årene ulønnet for å etablere den. Eivind har flere års erfaring som journalist, kommunikasjonsarbeider og politiker – og har en mastergrad i Samfunnskommunikasjon fra Universitetet i Agder (UiA),

Eivind har også hatt en rekke ulike tillitsverv innen menighet, festivaler og styrer.

STYRE

MED 5 FASTE STYREMEDLEMMER

Disse har bred kompetanse med erfaring fra media, politikk og frivillig arbeid.

Styresammensetningen bestemmes på vår årlige Generalforsamling.

FRVILLIGE MEDARBEIDERE

ULIKE DUGNADSGRUPPER

Mange mennesker er involvert i vårt arbied.

Nettverket Fornyelse har flere frivillighetsgrupper som folk kan engasjere seg i. Disse kan ha ulike formål, eksempelvis aktiv mediedialog eller hjelp med praktiske oppgaver. Vi har også en bønnegruppe der bønneemner jevnlig sendes ut.

Interessert i mer informasjon om dette?
Ta kontakt!