Nettverket Fornyelse ble startet høsten 2013 og legger et klassisk bibelsyn til grunn for alt sitt arbeid. 

Bak organisasjonen står idealistiske unge mennesker, med arbeidserfaring og universitetsgrader innen kommunikasjonsstrategi, mediestrategi, grafisk design, dataprogrammering, økonomi, m.m.

Vår visjon er å bidra til at positive saker om kristen tro og klassiske kristne verdier settes på dagsorden i landets sekulære medier. Vi har tro på at et mediebilde preget av flere saker med et kristent innhold – vil kunne bidra til å formidle kunnskap, bygge ned fordommer og vekke til live menneskers interesse for den kristne tro.

For å lykkes i vårt arbeid har vi ulike strategier og arbeidsmetoder. Arbeidet vårt holdes i gang av støttepartnere. Vi håper du også vil vurdere å stå sammen med oss dersom du opplever arbeidet vårt viktig og nødvendig.