Bli støttepartner & styrk troen i media!

Når du blir støttepartner:

 • Kan vi intensivere arbeidet med å frimodig og strategisk løfte fram Jesus og klassisk kristen tro i sekulære medier

 • Mottar du vårt nyhetsbrev med konrekte eksempler fra vårt arbeid

 • Får du opptil 20% skattefradrag av det du gir

 • Mottar du en av våre bøker som valgfri velkomstgave

Når du blir støttepartner:

 • Kan vi intensivere arbeidet med å frimodig og strategisk løfte fram Jesus og klassisk kristen tro i sekulære medier
 • Mottar du vårt nyhetsbrev med konrekte eksempler fra vårt arbeid
 • Får du opptil 20% skattefradrag av det du gir
 • Mottar du en av våre bøker som valgfri velkomstgave

Når du blir støttepartner:

 • Kan vi intensivere arbeidet med å frimodig og strategisk løfte fram Jesus og klassisk kristen tro i sekulære medier
 • Mottar du vårt nyhetsbrev med konrekte eksempler fra vårt arbeid
 • Får du opptil 20% skattefradrag av det du gir
 • Mottar du en av våre bøker som valgfri velkomstgave
Trykk her for å bli støttepartner

Din støtte gir oss økt økonomisk styrke og slagkraft. Vi kjemper for at evangeliet om Jesus skal nå ut i landets sekulære medier. Og vi kjemper for at flere mediesaker med kristent innhold – og rettferdig mediedekning av klassiske kristne verdisaker som abort, Israel, ekteskap/seksualetikk, trosfrihet, m.m.

Vårt hovedfokus er mediearbeid opp i mot sekulære medier, og da i sær nyhetsleverandører. Vi tipser, informerer, bygger relasjoner, roser og korrigerer. Vi stimulerer også kristne til å engasjere seg inn mot mediene gjennom skolebesøk, foredrag, bokutgivelser og egne radioprogram.

Siden arbeidet startet i 2013 har millioner av nordmenn lest mediesaker vi har vært involvert i – og som har blitt formidlet til nordmenn fra nord til sør – via internett, TV og avis. Sakene har vært mange og varierte – fra gladsaker om kristne festivaler til helsides oppslag om kristne som blir forfulgt i Midtøsten. I tillegg har vi inspirert hundretalls, fra unge på kristne skoler til vokse på møter, til å møte mediene offensivt og løfte trosfanen høyt.

Din støtte gir oss økt økonomisk styrke og slagkraft. Vi kjemper for at evangeliet om Jesus skal nå ut i landets sekulære medier. Og vi kjemper for at flere mediesaker med kristent innhold – og rettferdig mediedekning av klassiske kristne verdisaker som abort, Israel, ekteskap/seksualetikk, trosfrihet, m.m.

Vårt hovedfokus er mediearbeid opp i mot sekulære medier, og da i sær nyhetsleverandører. Vi tipser, informerer, bygger relasjoner, roser og korrigerer. Vi stimulerer også kristne til å engasjere seg inn mot mediene gjennom skolebesøk, foredrag, bokutgivelser og egne radioprogram.

Siden arbeidet startet i 2013 har millioner av nordmenn lest mediesaker vi har vært involvert i – og som har blitt formidlet til nordmenn fra nord til sør – via internett, TV og avis. Sakene har vært mange og varierte – fra gladsaker om kristne festivaler til helsides oppslag om kristne som blir forfulgt i Midtøsten. I tillegg har vi inspirert hundretalls, fra unge på kristne skoler til vokse på møter, til å møte mediene offensivt og løfte trosfanen høyt.