HVEM VI ER

Nettverket Fornyelse ble startet i 2013. Vi arbeider frimodig for økt dekning av kristen tro og kristne verdier i norske medier.

HVORDAN VI JOBBER

Vi arbeider strategisk og aktivt for å realisere vårt fomål. Vi har vi to hovedlinjer vi følger for å lykkes.

VÅRE RESULTATER

De siste årene har vi sett en rekke resultater av vårt arbeid. Det er flott å oppleve at arbeidet bærer frukter.